EPIDEMIOLOGIA INTOXICAȚIILOR ACUTE EXOGENE LA COPII

27 mai 2017 | Autor: | Posted in Sanatate

Introducere. Intoxicațiile acute exogene la copii rămîn o cauză majoră a morbidității și mortalității infantile.

Scopul lucrării. Evaluarea epidemiologică a copiilor cu intoxicații acute exogene v.s. administare de antidoți în termeni precoci.
Materiale și metode: Materialul studiului a constituit 476 de fișe medicale ale copiilor cu intoxicații acute exogene care s-au internat în departamentul de urgență a IMșiC, pe perioada 5 ianuarie 2015 și pînă pe 12 martie 2016.

Rezultate: Studiul a constatat următoarele: 288 dintre copii au primit îngrijiri medicale în departamentul de urgență, iar 188 dintre copii în stări grave cu pericol pentru viață s-au transferat in secția reanimare pediatrică și toxicologie. După vârstă: primul vârf a constituit copiii cu vârsta pîna la 6 ani – 255 cazuri; al doilea vârf s-a înregistrat la copiii mai mari de 12 ani – 97 cazuri. În transportarea copiilor a prelevat asistența medicală de urgență în 440 cazuri. Rezultatele evaluării spectrului epidemiologic al copiilor cu intoxicații exogene a demonstrat următoarele: o prevalență înaltă a intoxicațiilor cu medicamente 224 copii; urmată de intoxicații cu casnice 71 copii, alcool 40, ciuperci 36, monoxid de carbon 32 copii; iar intoxicația cu etnobotanice, opiacee, rodenticide, pesticide, plante otrăvitoare constituind fiecare sub 10 cazuri, etiologie neidentificată a intoxicației la 61 copii. La etapa de prespital, în departamentul de urgență s-a inițiat administrarea de antidoturi la 35 pacienți, in cazul copiilor cu manifestări și toxicodroame specifice intoxicației.

Concluzii: În structura epidemiologică a intoxicațiilor la copii a predominat intoxicația cu medicamente, urmată de casnice, totodată numărul de copii cu intoxicații de etiologie neidentificată rămîne mare 12,8%, indice care justifică aplicarea obligatorie a screeningului urinar si a concentrației plasmatice a toxicului pentru aplicarea antidoțiilor copiilor cu intoxicații exogene în termeni precoci.

Cuvinte cheie: Intoxicații, copii, urgențe, antidoturi.

Autor:

This author has published 1 articles so far. More info about the author is coming soon.

Lasă un răspuns